LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ

Příklad používaných zařízení pro vyhodnocování parametrů: