TESTOVÁNÍ PAROPROPUSTNOSTI

Měření paropropustnosti provádíme metodou MOCON a metodou LYSSY

Metoda Schéma
Mocon – měření paropropustnosti

 • dynamická zkouška
 • měření dle ASTM 6701-01
 • měření při konstatní teplotě 37,8°C
 • procentuální změna vlhkosti měřeného vzorku od standardně nastavené hodnoty
 • přístroj vyhodnocuje paropropustnost (g/m2 x 24 h)
Lyssy – měření paropropustnosti

 • statická zkouška
 • měření dle ISO 15106-1
 • měření při konstatní teplotě 38°C
 • přístroj zaznamenává dobu, potřebnou k dosažení vlhkosti z 9,9% na 10,1%
 • na základě předcházející kalibrace přístroj vyhodnocuje paropropustnost (g/m2 x 24 h)

ZKOUŠKY

Výrobky jsou podrobovány zkouškám:

 • Rozměry
  • Šířka a průměr role se měří podle PN 4524/96 (vnitropodniková norma výrobce).
 • Mez pevnosti v tahu při přetržení, poměrné prodloužení při přetržení, napětí při protažení
  • Podle ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3. Rychlost posuvu čelistí trhacího stroje 100 mm.min-1, zkušební těleso typ 2.
  • Podle ASTM D 882.
 • Plošná hmotnost
  • Podle ČSN EN ISO 2286-2 nebo podle ASTM E 252.
 • Paropropustnost
  • Podle ČSN EN ISO 15106-1, zařízení LYSSY.
  • Podle WSP 70.6 part 2, zařízení LYSSY.
  • Podle WSP 70.4, zařízení Mocon.
 • Odolnost proti vodnímu sloupci
  • Podle ČSN EN 20811.
 • Rozměrová stálost
  • Podle ČSN EN ISO 11501, 60 °C/1 hod., zk. těleso 100 x 100 mm.
 • Koeficient tření – KKT (NW/metal)
  • Podle ČSN EN ISO 8295.
 • Úroveň ionizace
  • Podle PN 4525/95 (vnitropodniková norma výrobce).
 • Peel effect (pevnost laminace)
  • Podle WSP 401.0 (05).