POZICE FÓLIE FATRA SONTEK® F V JEDNORÁZOVÉM HYGIENICKÉM VÝROBKU

Fólie zabraňuje úniku kapaliny z výrobku, přičemž umožňuje cirkulaci plynů a vodních par. Díky tomuto pokožka může dýchat, přičemž zůstává suchá a nepodrážděná kapalinou.