Закрыть
    просмотр
    New website for SONTEK

    New website for SONTEK

    In order to simplify searching for our products and services, we are creating websites for the individual segments of our production, This time we are concentrating on breathable films and laminate Sontek® for hygiene. In this way we support better orientation on our websites. Each one has a description of the given product, the possible …больше

    Nová webová stránka pro SONTEK

    Nová webová stránka pro SONTEK

    Abychom usnadnili hledání v našich výrobcích a službách, tvoříme pro jednotlivé segmenty naší výroby webové stránky. Tentokrát jsme se zaměřili na paropropustné fólie a lamináty Sontekl®. Podporujeme tak lepší orientaci na našich webových stránkách. Na každé je popis dané výroby, možnosti využití výsledných výrobků i informace o službách, informace o kvalitách a balení výrobků. Představení …больше

    Fatra obhájila BEZPEČNÝ PODNIK

    Fatra obhájila BEZPEČNÝ PODNIK

    K datu 23.10.2018 získala Fatra, a.s. osvědčení „Bezpečný podnik». Certifikát předala v Kaiserštejnském paláci našemu generálnímu řediteli a dalším patnácti zástupcům společností ministryně práce a sociálních věcí společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce. Fatra se rozhodla plnit tento program poprvé v roce 2009 a letos jej obhájila již počtvrté. Postoj nejvyššího managementu, vzhledem …больше