PRINCIP VÝROBY FÓLIÍ A LAMINÁTŮ

Princip technologie spočívá ve vytlačování taveniny vysoce plněného PE z vytlačovacího stroje na chlazený válec s následným dloužením a off-line laminací.